[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Datasentre Drevet Av Naturen – Communicabilityglobal

Norske datasentre: Kostnadseffektivt og klimavennlig
Norske datasenter tilbyr ren, rimelig energi og utmerket tilkobling Til Europeiske datasentre. Datasenterets økosystem omfatter også en svært kompetent IT-og teknologisektor støttet av en statlig forpliktelse til å utvikle industrien, noe Som gjør Norge til Et av De mest attraktive stedene For Europeiske datasentre.

100 prosent fornybar energi
Datasentre krever mye energi. I Norge kommer så godt som all elektrisitet – til industri, byer og hjem — fra ren, fornybar vannkraft. Vannkraft er den ideelle fornybare energikilden for datasentre, da den kan lagres og dermed gir ren energi døgnet rundt. Vannkraftverk kan ha sin egen miljøpåvirkning, men på grunn av naturlige forhold har norsk vannkraft et minimalt økologisk fotavtrykk.

Rimelige energipriser
Ikke bare er norsk vannkraft utslippsfri; dens overflod i Norge sikrer at energikostnadene holdes nede også. Tilgjengeligheten og prisen på energi gjorde Norge til et utmerket vertskap for tradisjonell energiintensiv industri – og nå også for datasentre.

Utmerket tilkobling Til Europeiske “data highways”
Høyhastighets undersjøiske fiberkabler gir direkte tilkobling Mellom Norge og Europa samt USA. Dette gjør det mulig for norske datasentre å operere med en ventetid på mellom 12 og 20 m / s rundtur (RTD) til Europas viktigste tilkoblingspunkter: Frankfurt, London, Amsterdam og Paris. Ytterligere sjøkabler er under bygging, noe som ytterligere forbedrer forbindelsen Mellom Norge og STORBRITANNIA, Samt Det Europeiske kontinentet.

Les mer om nye nettverk og tilkobling ut Av Norge i Den siste Explorer-artikkelen, eller last ned vår whitepaper, Nettverk Og Tilkobling Mars 2021.

Full integrering i eu-markedet
Norge, selv om det ikke er medlem Av Den Europeiske Union (EU), er en Del Av Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). EØS-avtalen utvider De” fire friheter ” Til Norge, og sikrer fri flyt av kapital, personell, tjenester og varer Mellom Norge og RESTEN AV EU. Det garanterer også at all relevant EU-lovgivning for datalagring og bruk er implementert her, for Eksempel General Data Protection Regulation (GDPR). For en leverandør av data hosting-tjenester spiller det derfor ingen rolle om personopplysninger knyttet til for eksempel nederlandske kunder er vert i et datasenter I Frankrike eller I Norge. Les mer om Norges forhold til EU her, ELLER I DLA Pipers Internasjonale Stortingsmelding Om Utenlandske Direkteinvesteringer I Norge A4 v1IP (002)

Offentlig forpliktelse til datasenterutvikling
I 2018 lanserte Den norske Regjeringen verdens første nasjonale datasenterstrategi, inkludert skattereduksjoner og insentiver for å forbedre tilkoblingen. Denne strategien har allerede inspirert en positiv spiral av investeringer; I 2019 åpnet Microsoft flere datasentre I Norge, Mens Volkswagen fant et senter for høyytelses databehandling (HPC) her og Google kjøpte En stor tomt Fra Statkraft. Regjeringen planlegger nå en revisjon av strategien, som skal lanseres i 2021.